AktualnościKontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem jest niekiedy konieczne z uwagi na różne sytuacje rodzinne. Często jest to kwestia bardzo drażliwa i sporna. Pojawia się z reguły w razie rozstania rodziców, czy to związanych węzłem małżeństwa, czy też nie. Jeśli rodzice nie potrafią się w tej sprawie porozumieć i ustalić spotkań dziecka z rodzicem, z którym ono nie zamieszkuje, z reguły zachodzi potrzeba ich ustalenia przez sąd. Kontakty mogą zostać ustalone w:

  • wyroku rozwodowym,
  • postanowieniu sądu w sprawie o kontakty,
  • ugodzie sądowej,
  • ugodzie zawartej przed mediatorem.

Sposób ustalenia kontaktów musi wychodzić naprzeciw potrzebom dziecka. Najważniejsze jest jego dobro i nim kieruje się sąd. Z drugiej jednak strony spotkania powinny uwzględniać też potrzeby i możliwości rodzica. Im silniejsza więź, tym większa szansa na szerokie kontakty z dzieckiem. Sąd, w razie wątpliwości czy wobec rozbieżności stanowisk rodziców, może przeprowadzić dowód z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Biegli zwykle wypowiadają się na temat relacji dziecka z  rodzicem, a także wyrażają swoje zapatrywanie na temat sposobu uregulowania kontaktów. Badanie przez biegłych obejmuje zarówno dziecko, jak i rodziców.

Przykładowy sposób uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem:

Ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim dzieckiem stron w następujący sposób:

  • w środy do godz. 18.00, przy czym pozwany odbierze dziecko bezpośrednio z przedszkola,
  • w co drugi weekend od piątku godz. 16.00 do niedzieli do godz. 18.00,
  • w Święta Bożego Narodzenia: w latach parzystych w Wigilię od godz. 11.00 do godz. 18.00 oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia od godz. 11.00 do godz. 18.00, w latach nieparzystych: w Wigilię od godz. 16.00 do pierwszego dnia Świąt do godz. 18.00;
  • w Święta Wielkanocne: w latach parzystych w drugi dzień świąt od godz. 10.00 do godz. 18.00, w latach nieparzystych pierwszy dzień świąt od godz. 10.00 do godz. 18.00;
  • w ferie zimowe: drugi tydzień od poniedziałku godz. 10:00 do niedzieli godz. 18:00;
  • w wakacje: dwa tygodnie w lipcu oraz dwa tygodnie w sierpniu, przy czym strony ustalą terminy na miesiąc przed wakacjami.

Kontakty odbywać się będą każdorazowo w miejscu zamieszkania pozwanego, przy czym będzie on zobowiązany odebrać dzieci z ich miejsca zamieszkania, a po kontakcie odwieźć je do ich miejsca zamieszkania.

W przypadku zaistnienia obiektywnych przeszkód po którejkolwiek ze stron w odbyciu kontaktu w ustalonym w powyższy sposób terminie strona zobowiązana będzie z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym uprzedzić drugą o niemożności odbycia kontaktów i wówczas kontakt zastępczy winien odbyć się w przypadku kontaktów w dniu nauki szkolnej w następny dzień po ustaniu przeszkody, zaś w przypadku kontaktów weekendowych w następny weekend po ustaniu przeszkody.

Zaznaczyć należy, że każda sytuacja jest inna, wymaga dokładnej analizy oraz omówienia wraz z adwokatem, który doradzi jak sprawę dotyczącą kontaktów z dzieckiem poprowadzić, jak napisać pismo procesowe.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych, zapraszamy zatem do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Płocku lub Sierpcu? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Płock

Kancelaria adwokacka Płock

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 1, lokal 106, 09-400 Płock
czynna pn., śr., czw., pt. w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Kancelaria Adwokacka Sierpc

Kancelaria adwokacka Sierpc

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Świętokrzyska 2a, lokal 20, 09-200 Sierpc
czynna wtorek w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Prawnik Sylwia Okonkowska-Pyszyńska. Projekt i wykonanie: Hedea.pl
Do góry