Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwii Okonkowskiej-Pyszyńskiej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń. Adwokat pełni funkcję obrońcy podejrzanego, oskarżonego czy obwinionego w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Adwokat bierze udział we wszystkich czynnościach, w których jego udział jest konieczny i możliwy. Dogłębna analiza akt sprawy oraz rozmowy z Klientem pozwalają na uzgodnienie takiego stanowiska, jakie dla niego odpowiednie. Reagujemy możliwie najszybciej, biorąc udział w czynnościach przesłuchania podejrzanych, w oględzinach. W trakcie rozpraw sądowych na bieżąco omawiamy wyniki postępowania dowodowego i podejmujemy decyzję o ewentualnych dalszych działaniach. Sporządzamy apelacje oraz kasacje od wyroków sądów karnych, a także zażalenia na postanowienia, np. w przedmiocie tymczasowego aresztowania, dozoru.

Występujemy w roli pełnomocnika pokrzywdzonych. To bardzo ważna rola, dlatego dokładnie przygotowujemy się do każdej sprawy. Pracujemy nad tym, aby nic nie uszło uwadze sądu i aby sprawiedliwości stało się zadość. Składając odpowiednie wnioski, dbamy o to, aby interes Klienta został należycie zabezpieczony. W sprawie karnej również jest możliwość, aby sąd przyznał pokrzywdzonemu stosowne  zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy też nawiązkę. Pomagamy więc w uzyskaniu tych środków kompensacyjnych.

Podejmujemy się sporządzania prywatnych aktów oskarżenia w sprawach dotyczących znieważenia czy pomówienia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia. Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, dotyczy to także postępowania wykonawczego, jak np. o przerwę w karze, odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie czy o dozór elektroniczny.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Płocku lub Sierpcu? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Płock

Kancelaria adwokacka Płock

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 1, lokal 106, 09-400 Płock
czynna pn., śr., czw., pt. w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Kancelaria Adwokacka Sierpc

Kancelaria adwokacka Sierpc

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Świętokrzyska 2a, lokal 20, 09-200 Sierpc
czynna wtorek w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Prawnik Sylwia Okonkowska-Pyszyńska. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Do dnia 18.07.2024r. kancelaria nieczynna.

W sprawach pilnych proszę o kontakt przez e-mail: sylwia.okonkowska@gmail.com, Messenger lub WhatsApp.