Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2009. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów poprzez odbywanie praktyk w sądach, bankach, a także w trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej. W 2013 roku złożyła państwowy egzamin adwokacki uzyskując z niego wynik pozytywny, w tym samym roku uzyskała wpis na listę adwokatów Płockiej Izby Adwokackiej. Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Sylwię Okonkowską-Pyszyńską świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym. Zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom, organom jednostek samorządu terytorialnego i innym. Pomoc prawna świadczona jest poprzez występowanie przed sądami, urzędami, organami ścigania, organami państwowymi, różnymi organizacjami i innymi podmiotami, sporządzanie środków odwoławczych, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowym jak i pism pozasądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych. Kancelaria swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu do Klienta, sprawnym i dokładnym prowadzeniu sprawy, postępowaniu zgodnym z Zasadami Etyki Adwokackiej.

Zakres usług

- sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, umów (udzielanie porad prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sporządzanie projektów pism procesowych, np. pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, sporządzanie pism pozasądowych, sporządzanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych),

- sprawy z zakresu prawa pracy (udzielanie porad prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sporządzanie projektów pism procesowych: m. in. pozwu, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, sporządzanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism pozasądowych),

- sprawy z zakresu prawa administracyjnego (udzielanie porad prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi, sporządzanie projektów pism, np. odwołania, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej),

- sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń (udzielanie porad prawnych, występowanie jako obrońca oskarżonego lub obwinionego, reprezentowanie pokrzywdzonego – na etapie zarówno postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego, sporządzanie projektów pism procesowych, np. odpowiedzi na akt oskarżenia, apelacji, kasacji, prywatnego aktu oskarżenia, zażalenia, subsydiarnego aktu oskarżenia),

- sprawy z zakresu prawa gospodarczego (udzielanie porad prawnych, stała obsługa prawna podmiotu gospodarczego, zastępstwo procesowe podmiotu gospodarczego przed sądem, sporządzanie projektów pism procesowych, np. pozwu, odpowiedzi na pozew, zażalenia, apelacji, skargi kasacyjnej, sprawy rejestrowe, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów),

- inne...

Next

Kontakt

tel. kom. 509 508 339

email: sylwia.okonkowska@gmail.com

Siedziba główna Płock:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
09-400 Płock ul. Tadeusza Kościuszki 1, lokal 106,
czynna wtorek-piątek w godzinach 8:00-20:00

Filia Sierpc:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
09-200 Sierpc ul. Świetokrzyska 2a, lokal 20,
czynna poniedziałek w godzinach 8:00-20:00


Wynagrodzenie:
Koszt prowadzenia spraw oraz rodzaj i wysokość wynagrodzenia adwokata uzgadniany jest indywidualnie z każdym Klientem.

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej w Kancelarii to koszt w granicach 100-200 PLN.

Istnieje możliwość ustalenia godziny spotkania z Klientem poza wyznaczonymi godzinami pracy Kancelarii. W sprawach pilnych, możliwe jest zorganizowanie spotkania z Klientem w sobotę, a także poza siedzibą Kancelarii.

Porady on-line

Lorem ipsum dolor sit amet et sapien sed elementum egestas dolore condimentum.